Условия за ползване

Политика за поверителност и „бисквитки”

-Перфети Ван Мелле- (наричано по-долу ПВМ) се грижи за поверителността на потребителите и се ангажира да защитава сигурността на Вашите лични данни. Перфети Ван Мелле може да събира лична информация за посетителите на www.mentos.bg

Този уебсайт се управлява от ПВМ.

Политиката за поверителност очертава вида на събираната информация и начина, по който тази информация се използва и защитава.

В тази политика за поверителност се посочва какво да трябва да направите, ако не искате личната Ви информация да бъде събирана, когато посещавате нашия уебсайт и как можете да промените информацията, която вече сте ни предоставили.

Тази политика за поверителност не се отнася за банери, лотарии и други реклами или промоции, които ние спонсорираме или при участието ни в уебсайтове, притежавани от трети страни.

 

Администраторналичниданни

Администраторът на обработката на лични данни е Перфети Ван Мелле … от Перфети Ван Мелле.

 

Обработканаличниданни

Даннизанавигиране

По време на обичайното им обслужване, компютърните системи и програмните процедури, необходими за работата на този уебсайт, получават лична информация, чието предаване се подразбира при използване на протоколите за интернет комуникация. Тази информация не се събира с цел да бъдете идентифицирани, но въпреки това, поради естеството на тези данни, информацията може да направи възможно идентифицирането Ви посредством обработка и свързване с други данни, притежавани от трети лица. В тази категория данни са включени IP адресите или имената, съхранени в домейна на компютрите на имащи достъп до уебсайта Потребители, URI адрес (Универсален идентификатор на ресурси), времето на заявката, използваният за препращане на заявката до сървъра метод, размерът на получения в отговор файл, цифровият код, показващ състоянието на дадения от сървъра отговор (добре, грешка и т.н.), както и други параметри, свързани с операционната система, структурата и условията на работа на компютъра на потребителя. Тези данни се използват единствено за получаване на анонимна статистическа информация за използването на уебсайта и за проверка на ефективната му работа и се изтриват незабавно след обработката. Данните могат да бъдат използвани за установяване на отговорности във връзка с нарушения, извършени при обработката на данните от уебсайта.

 

Личниданни

Ние може да събираме Вашите лични данни. Личните данни означават информация, чрез която може да бъдете персонално идентифицирани.

Обикновено това включва Вашето име, адрес, име на екрана, имейл адрес, телефонен номер и информация за кредитна карта. Ние събираме данни, предоставени от потребителите, само за да отговорим на повдигнатите въпроси и тези данни ще бъдат третирани в съответствие с тези правила и приложимите закони.

 

Данни, предоставенидоброволноотпотребителя

Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на лични данни от потребителя чрез предоставените на този уебсайт формуляри за регистрация предполага последващо използване на данните, предоставени от изпращача. Тези данни ще бъдат обработени от ПВМ с цел да се отговори на изискваната услуга и, в случай на съгласие от Ваша страна, изпращане на информационни и рекламни материали по електронната поща.

 

Защитанадецата

ПВМ се ангажира да защитава личния живот на децата. Сайтът е проектиран и предназначен за лица над 16-годишна възраст. Ако сте на възраст над 16 години, но нямате навършени 18 години, Вие трябва да прегледате условията, посочени в настоящата политика за поверителност с Вашите родители или законови настойници, за да сте сигурни, че ги разбирате. Въпреки че не сме отговорни за определянето на възрастта на нашите потребители, ние можем да извършим необходимата проверка.

Ако сте на възраст под 16 години (проверете тази възрастова граница с разпоредбите на националното Ви законодателство), не забравяйте, че Ви е необходимо разрешение/одобрение, за да използвате този уеб сайт от Вашите родители или законови настойници, които да се свържат с нас, като изпратят Вашите лични данни.

 

Целинаобработкатанаданни

Вие решавате доброволно дали искате да ни предоставите Вашите лични данни. В някои случаи личните данни са необходими за изпълнение на определени функции. Сърфирайки в сайта, Вие може да бъдете помолени да предоставите Вашите лични данни, за да се регистрирате за участие в награди или конкурси, да получавате информация или електронна поща, да попълвате анкети или да правите коментар или запитване. В тези случаи, ПВМ използва изскачащ екран с информация за обработката на Вашите лични данни и thickbox за получаване на съгласие. Моля, уверете се, че ПВМ няма да събира никакви лични данни, освен ако не предоставите тази информация доброволно.

 

Вашите лични данни ще бъдат използвани от ПВМ за целите, за които са били събрани (напр. отговор на Ваше запитване, участие в състезание или изпращане на мостра). Те може да бъдат използвани от нас и за подобряване на нашите продукти и уебсайтове или да се свържем с Вас във връзка други продукти и услуги, които биха представлявали интерес за Вас (включително и такива, които можем да Ви предложим съвместно с други фирми). Може да ги споделим или предадем на други компании от групата Перфети Ван Мелле или на трети страни, които пряко подкрепят дейностите на ПВМ и разработването на уебсайтове.

Ние може да допълним информацията, която сте ни предоставили, с друга, притежавана от нас информация, или информация, която получаваме от трети страни. Правим това с маркетингова цел, за да осигурим по-целенасочени продукти и услуги, които да отговарят на Вашите нужди.

 

Методинаобработканаданни

Важно е да знаете, че личните данни се обработват в съответствие с приложимите Закони за защита на данните. Личните данни се обработват от ПВМ или персонал, пряко назначен от ПВМ за обработка на данни и само за времето, необходимо за постигане на конкретната цел, за която данните са били събрани и впоследствие обработени.

Осигуряват се специални процедури за сигурност, за да се предотврати риска от, случайно или не, унищожаване или загуба на данните, непозволен достъп до данните или операции по обработка на данни, които са незаконни или несъвместими с целите, за които данните са събрани. Съгласно действащото законодателство и в съответствие с основните международни стандарти, ПВМ предприе допълнителни мерки за сигурност, за да сведе до минимум рисковете по отношение на поверителността, целостта и наличността на събраните и обработени лични данни.

 

Споделяне, комуникацияиразпространениенаданни

Събраните данни могат да бъдат прехвърлени или съобщени на други компании от групата Перфети Ван Мелле и на трети страни, които пряко подкрепят дейностите на ПВМ и разработването на уебсайтове. Понякога ПВМ използва трети страни, които да обработват и анализират данните. Освен в посочените случаи, данните няма да бъдат разкрити или предоставени на други лица, освен ако това не е в съответствие с договорните и правни задължения или със съгласието на потребителите.

ПВМ и определената от нея трета страна, отговаряща за прехвърлянето и обработката на Вашите лични данни, вземат всички необходими мерки за защита на сигурността на личността.

 

Праванасубектанаданни

ПВМ уведомява потребителя, че тя/той има право да поиска достъп до, промяна или заличаване на неговите лични данни, или ограничаване или възражения за обработка, както и право на преносимост на данни или да оттегли даденото съгласие, като изпрати на ПВМ писмено съобщение до Перфети Ван Мелле, Република Чехия, град Прага, улица Томичкова 9, 14800, или на следния имейл адрес: pvmdpo@it.pvmgrp.com , на вниманието на служителя, отговарящ за защита на личните данни, като винаги трябва да се приложи копие от идентификационния документ или всеки друг доказателствен документ.

ПВМ си запазва правото да проверява по всяко време достоверността на предоставените от Участниците лични данни, както и възрастта и самоличността на победителите, преди да пристъпи към раздаване на наградите.

 

Бисквитки

„Бисквитките” са текстови файлове,които се записват на твърдия диск на Вашия компютър от сървър на уебстраници. Перфети Ван Мелле използва „бисквитки”, за да улесни използването на неговите Сайтове и да приспособи Сайта и неговите продукти към Вашите интереси и нужди. „Бисквитките” могат да се използват и за ускоряване на бъдещите Ви дейности в сайта. Например, сайтът може да разпознае, че вече сте предоставили личните си данни и не се нуждае от същата информация за втори път.

Също така, ние може да използваме „бисквитки”, за да събираме информация за Вашия компютър, като например Вашия IP адрес (номер на вашия компютър, когато сърфирате в интернет) или вида на интернет браузъра или операционната система, които използвате, за да ги свържем към Вашите лични данни. Всичко това е необходимо, за да Ви гарантираме, че нашите сайтове Ви предоставят своя най-добър уеб опит и че притежаваме ефективни информационни ресурси.

За съхранението на тези бисквитки Перфети Ван Мелле използва изскачащ екран с информация за „бисквитките” и thickbox за получаване на съгласие. Вие можете също така да деактивирате „бисквитките” в настройките на браузъра си. Отказът от използването на „бисквитки” в сайта, може да доведе до невъзможност да посетите определени зони на сайта или да получавате персонализирана информация, когато посещавате сайта.

 

Googleanalytics

Уебсайтовете могат да използват инструменти за интернет анализ, като Google analytics и/или Unica, за да проследяват взаимодействията Ви с даден сайт и да съхраняват информация, като например кога сте го посетили, дали сте го посетили преди това и кой сайт Ви е насочил към него. Статистическите данни от анализа на уебсайтове може да се използват за персонализиране на Вашия опит за използване на сайта, както и за оценка – анонимно или общо, на статистика за дейността на сайта. Използваме тази информация, за да оценим ефективността на нашето интернет присъствие и да съставим статистически отчети.

Когато използваме Google Analytics, ние може да споделим тази информация с Google, за да помогнем на Google да подобри своите продукти и услуги. Нито ние, нито Google (или упълномощена трета страна) ще използваме този инструмент за проследяване или събиране на Вашите лични данни или за свързване на Вашата лична информация с данни от Google Analytics.

 

Pixeltags

Някои от посетените от Вас страници може също така да събират информация чрез използването на пикселни тагове (наричани още „clear gifs”), които могат да бъдат споделени с трети страни, пряко подкрепящи промоционалните дейности на ПВМ и разработването на уебсайтове. Например, информацията за използването на уебсайтове от посетителите на нашите уебсайтове може да бъде споделена с рекламна агенция на трета страна, за да се насочат по-добре рекламите на банери към сайтовете на ПВМ. Информацията, събрана чрез използването на тези пикселни маркери обаче не може персонално да се идентифицира, въпреки че може да бъде свързана с Вашите лични данни.

 

Променинанастоящатаполитиказаповерителност

ПВМ редовно проверява собствената си политика за неприкосновеност и надеждност на личния живот и, ако е необходимо, я преразглежда в съответствие с промените, въведени от Закона, организацията или поради напредъка на технологичното развитие. Всяка промяна на посочената политика ще бъде публикувана на тази страница.

ИНФОРМАЦИЯ НА СУБЕКТА НА ДАННИ

В съответствие с приложимите Закони за защита на личните данни, Перфети Ван Мелле (наричано по-долу „ПВМ”) Ви информира, че предоставяните на ПВМ лични данни (наричани по-долу „Лични данни) ще бъдатсъбирани и обработвани под контрола наПВМ, в съответствие със следното:

а. цели и законосъобразност на обработката на лични данни

Обработката на Личните данни е необходима за осъществяване на връзка между Вас и ПВМ. За да управлява правилно тези отношения, ПВМ ще обработва Вашите Лични данни, както и специални категории Лични данни, като например данни за здравето, раса или етническия произход, членство в синдикални организации, религиозни убеждения.

Обработката на Личните данни може да се извършва по електронен път или на ръка, въз основа на съвместими и функционални логически критерии за събиране на Личните данни и винаги в съответствие с приложимите Закони за защита на личните данни.

б.             обхват на прехвърляне и разпространение на лични данни

Личните данни ще бъдат обработвани само от упълномощен от ПВМ персонал или от трети страни (включително всяко друго дружество от ПВМ Груп), институции или професионалисти, които, като лица, обработващи данни, изпълняват специфични услуги или дейности за обработка, допълващи посочените по-горе цели.

Личните данни няма да бъдат разпространявани по никакъв начин.

в.                       прехвърляне на лични данни в трети страни

За поддържане на нашите отношения е възможно, също така, да е необходимо някои от личните данни да бъдат прехвърлени в трети страни, където се намират други дружества от групата Перфети Ван Мелле или други партньори на ПВМ.

г.                       период на съхранение

Личните данни ще се съхраняват, докато са в сила взаимоотношенията между страните, след което Личните данни ще се съхраняват само за периода, който е необходим за спазване на всички правни разпоредби, които могат да наложат на ПВМ задължението да съхранява личните данни за по-дълъг период от време.

д.                      права на субекта на данни

ПВМ Ви уведомява, че Вие имате право да поискате достъп до, промяна или заличаване на Личните данни, или ограничаване или възражения за обработка, както и право на преносимост на данни или да оттеглите даденото съгласие, като изпратите на ПВМ (на вниманието на служителя, отговарящ за защита на личните данни) писмено съобщение на адрес Перфети Ван Мелле, Република Чехия, град Прага, улица Томичкова 9, 14800 или на следния имейл адрес: pvmdpo@it.pvmgrp.com.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Този сайт www.mentos.bg („Сайт”) се притежава от Перфети Ван Мелле- („ПВМ”), като част от Перфети Ван Мелле Груп  („ПВМ Груп”), притежаващ следните идентификационни данни:

 

Регистриран офис: република Чехия, град Прага 4, улица Томичкова 9, 14800

Идентификационен номер: CZ63666570

Телефон: +420 244 466 500

Регистрационни данни: C 37371 в Градския Съд в Прага

 

Достъп до Сайта 

Настоящата Правна информация урежда достъпа на потребителя („Потребител”) до Сайта и използването му, с цел предоставяне на информация на Потребителя, свързана с ПВМ Груп, ПВМ, неговите продукти, дейности и промоции.

С достъпа до и използването на Сайта Потребителят приема правилата на настоящата Правна информация, Политиката за поверителност и „бисквитки” и Политиката на използване на „бисквитки” на Сайта.

Преди да използва Сайта, Потребителят трябва внимателно да прочете Правната информация и Политиката за поверителност и „бисквитки”, тъй като те могат да бъдат адаптирани и/или променени по всяко време. Ако Потребителят не приеме условията на Правата информация, тя/той не може да използва Сайта или неговото съдържание.

 

Използване и функции на Сайта 

Потребителят се съгласява да използва внимателно Сайта и съдържащата се в него информацията, да спазва неговите условия за ползване, както и посочените в Правната информация правила и всички други условия, определени от ПВМ във връзка с използването му. 

Освен това, Потребителят не може извършва каквито и да било нарушения с цел да повреди, злоупотреби и/или претовари Сайта или да предотврати под каквато и да е форма неговото нормално използване и функциониране.

Потребителят е информиран, че при неспазване на правилата на Правната информация, Политиката за поверителност, Политиката за използване на „бисквитки”, или каквито и да е други условия за използване на Сайта, ПВМ си запазва правото да ограничава, спира и/или прекратява достъпа на Потребителя до Сайта, като използва всички необходими за тази цел технически средства.

ПВМ се стреми да поддържа доброто функциониране на Сайта, да избягва грешки, или, ако е необходимо, да отстранява неизправности и да поддържа актуализирано съдържанието на Сайта.

Въпреки това, ПВМ не гарантира достъпността или непрекъснатостта на достъпа до Сайта, нито отсъствието на грешки в неговото съдържание или постоянното му актуализиране.


Отговорности

Достъпът до Сайта и използването на всяка съдържащи се в него информация или механизъм се извършва под изключителната отговорност на Потребителя.

ПВМ не носи отговорност за вреди и/или загуби, които могат пряко или косвено да възникнат вследствие на достъпа до или ползването на съдържащата се в Сайта информация и по-специално на всяка информация, отнасяща се до трети страни, различни от ПВМ, включително, но не само, такива, възникнали от операционни системи или причинени от вируси и/или атаки на системата. ПВМ не носи също така отговорност за понесени от Потребителя щети, дължащи се на неправилно използване на Сайта, проблеми с предоставяните услуги или покритието, прекъсвания, липса или лоша комуникация и/или Интернет връзка. 

Освен това, ПВМ не носи отговорност за щети и/или загуби на софтуер и/или хардуер на Потребителя, произтичащи вследствие достъпа и използването на Сайта.

Потребителят носи отговорност за щети или загуби от какъвто и да е характер, които ПВМ може да понесе в резултат на нарушение на някое от задълженията на Потребителя съгласно настоящата Правна информация и всички други условия, посочени в Сайта и/или приложимото законодателство.

 

Политики относно линковете

а) линкове към Сайта

Всяка трета страна, която има намерение да включи линк към Сайта („Свързани сайтове”) трябва да получи предварителното писмено съгласие от ПВМ, да спазва действащото законодателство, и при никакви обстоятелства няма право да съхранява качено от нея съдържание или това на трети страни, което: (i) е незаконно, вредно, заплашително, расистко, дискриминиращо, унизително, свързани с пола и т.н.; и/или (ii) неподходящо или неподходящо по отношение на дейността на ПВМ.

Публикуването на линк по никакъв начин не означава, че ПВМ поддържа, популяризира, гарантира, контролира и/или препоръчва съдържанието и/или услугите на Свързаните сайтове, нито носи отговорност за съдържащо се в тях съдържание.

В случай на неспазване на някое от гореспоменатите условия, ПВМ незабавно ще оттегли на съгласието си, дадено на Свързаните сайтове, като последните се задължават да изтрият линка.

б) линкове към други уебсайтове 

Към Сайта могат да бъдат включени и други линкове, които да дават възможност на Потребителя да осъществява достъп до други уебсайтове („Свързани уебсайтове).

Наличието на Свързани уебсайтове по никакъв начин не предполага препоръчване, популяризиране, идентификация и/или съответствие от страна на ПВМ относно предоставяните чрез тези Свързани уебсайтове декларации, съдържание и/или услуги. Вследствие на това, ПВМ не носи отговорност за съдържанието и другите условия на Свързаните уебсайтове, поради което Потребителят е единственият, който отговаря за проверката и приемането им при всеки достъп и всяка употреба.

 

Интелектуална собственост 

Всички права върху интелектуалната собственост, свързани с дизайна, базите данни, основните компютърни програми (включително изходните кодове), както и различните елементи, съставляващи Сайта (текстове, графики, снимки, видео и звукови записи, цветови комбинации и др.) („Съдържание”), както и структурата, избора и реда на подреждане са собственост на ПВМ, ПВМ Груп или техните лицензодатели. 

Използването на Сайта не предполага предоставянето на каквито и да било права върху Сайта или неговото Съдържание.

На Потребителите е строго забранено да възпроизвеждат, трансформират, разпространяват, публично да показват, предоставят, извличат информация и/или под всякаква друга форма и без разрешение да разпространяват или използват Сайта, неговото съдържание и/или логото на ПВМ.

Непозволената употреба на Съдържанието, Сайта и/или логото на ПВМ, както и всички щети от нарушени права за интелектуална собственост на ПВМ и/или ПВМ Груп, могат да доведат до упражняване на съответните правни действия и отговорности.

 

Разделение

В случай че някоя от клаузите на настоящата Правна информация бъде обявена, изцяло или частично, за нищожна или невалидна, тази нищожност или невалидност ще засегне само въпросната разпоредба или част от нея, без това да засяга приложимостта на останалити разпоредби, и ще се вземе предвид само засегнатата клауза или част от нея. За тази цел само невалидната или недействителната разпоредба на настоящата Правна информация ще бъде изключително невалидна, като никоя друга част или разпоредба от нея няма да бъде нищожна, невалидна, увредена или засегната поради невалидност или недействителност, освен ако това напълно и цялостно не влияе върху Правната информация.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ”

„Бисквитките” са автоматични процедури за извличане на информация, свързана с предпочитанията на интернет потребителя при посещаване на определени уебсайтове, което да позволи потребителят да бъде разпознат като повтарящ се и да се персонализира използваната информация, с което навигацията да стане по-бърза.

 

Видове „бисквитки

По-долу е посочена класификация на „бисквитките” в зависимост от техните характеристики:

а) според администратора, който ги управлява:

-        собствени: изпращат сe до терминалната компютърна система на потребителя от компютър или домейн, управляван от редактора, който предоставя поисканата от потребителя услуга;

-        от трети страни: изпращат се до терминалната компютърна система на потребителя от компютърна система или домейн, които не се управляват от редактора, а от друга компания, обработваща данните, получени чрез „бисквитките”.

 

б) според времето, за което ще бъдат запазени активни:

 -        за периода на сесията: данните се събират и съхраняват, докато потребителят има достъп до уебстраницата;

-        постоянни: данните се съхраняват в компютърната система и са достъпни и обработвани за период, определен от отговарящото за „бисквитките” лице.

 

в) според преследваната цел:

 -        технически: позволяват на потребителя да навигира с помощта на уебстраница, платформа или приложение и да използва съществуващите в тях различни опции или услуги, например, проверка на трафика и комуникацията на данни, идентифициране на сесията, въвеждане на части от ограничен достъп, запомняне на елементи на заявка, обработка на заявка, регистриране на поръчка или участие в събитие, използване на елементи за сигурност по време на сърфиране, съхраняване на съдържание за разпространение на видео или аудио клипове или споделяне на съдържание чрез социалните мрежи;

 -        за персонализиране: позволяват на потребителите да получи достъп до услуги с предварително дефинирани общи характеристики, в зависимост от определени критерии в компютърната система на потребителя, например, език, тип на браузъра, чрез който се осъществява достъп до услугата, регионална конфигурация, откъдето се осъществява достъп до услугата и т.н.;

 -        за анализ: позволяват мониторинг и анализ на поведенческите модели на потребителите на уеб страници, към които са свързани (например, изследване на извършваните в сайтовете дейности, настройка на потребителски навигационни профили в сайтовете, позволяваща подобрения на базата на проведения анализ на използваните от потребителите услуги;

 -        за реклама: позволяват управление на включените в уебстраницата рекламни пространства, въз основа на критерии като редактирано съдържание или честота на показване на рекламите;

 -        за поведенческа реклама: позволяват управление на включените в уебстраницата рекламни пространства и съхраняване на получената чрез непрекъснато наблюдение на навигационните навици на потребителя информация, свързана с неговото поведението, което след това дава възможност да се разработи специфичен профил на потребителя и в зависимост от него да се показва подходяща реклама.

 

 

Деактивиране на използването на „бисквитки”

Потребителят може да настрои браузъра по подразбиране да приема или отхвърля „бисквитки”.

Ако решите да отхвърлите използването на „бисквитки”, това ще попречи да се възползвате максимално от наличните в сайта функции и услуги.

Процедурата, необходима за блокиране и премахване на „бисквитките”, може да се различава в зависимост от вида браузър; Вие може по всяко време да промените тази процедура, съгласно инструкциите, дадени от съответния интернет браузър, както е посочено по-долу:

-        Настройки на "бисквитки" за Internet Explorer

-        Настройки на "бисквитки" за Firefox

-        Настройки на "бисквитки" за Google Chrome

-        Настройки на "бисквитки" за Safari

Тези браузъри подлежат на актуализации или промени, поради което не можем да гарантираме, че те съвпадат напълно с версията на Вашия уеб браузър.

 

„Бисквитки” в интернет пространството

В интернет пространството се използват следните видове „бисквитки”:

Функционални бискввитки

  • Google Tag Manager -> Позволява изпълнението на бисквитките без промяна на изходния код

- Аналитични бисквитки

  • Google Analytics -> Проследяване на основна страница и изпратена към Google Анализатор
  • OwnerIQ -> аналитични инструменти, специално насочени към пазаруване на потребители

- Рекламни бисквитки

  • Facebook Connect -> позволява на посетителите да взаимодействатна сайта чрез своите Фейсбук профили
  • Facebook Custom Audience -> Следи потребителска публика, създадена във Фейсбук
  • Facebook Pixel -> Следи  конверсия във Фейсбук
  • DoubleClick -> Рекламен инструмент на Google, който може да проследява един и същ потребител през сайтовете

 

Всички допълнителни въпроси, свързани с използването на „бисквитки”, потребителят може да изпрати на следния имейл адрес:pvmdpo@it.pvmgrp.com.

Сподели с приятели