Условия за ползване

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И „БИСКВИТКИ”

-Перфети Ван Мелле- (наричано по-долу ПВМ) се грижи за поверителността на потребителите и се ангажира да защитава сигурността на Вашите лични данни. Перфети Ван Мелле може да събира лична информация за посетителите на www.mentos.bg

Този уебсайт се управлява от ПВМ.

Политиката за поверителност очертава вида на събираната информация и начина, по който тази информация се използва и защитава.

В тази политика за поверителност се посочва какво да трябва да направите, ако не искате личната Ви информация да бъде събирана, когато посещавате нашия уебсайт и как можете да промените информацията, която вече сте ни предоставили.

Тази политика за поверителност не се отнася за банери, лотарии и други реклами или промоции, които ние спонсорираме или при участието ни в уебсайтове, притежавани от трети страни.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът на обработката на лични данни е Перфети Ван Мелле.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Данни за навигиране

По време на обичайното им обслужване, компютърните системи и програмните процедури, необходими за работата на този уебсайт, получават лична информация, чието предаване се подразбира при използване на протоколите за интернет комуникация. Тази информация не се събира с цел да бъдете идентифицирани, но въпреки това, поради естеството на тези данни, информацията може да направи възможно идентифицирането Ви посредством обработка и свързване с други данни, притежавани от трети лица. В тази категория данни са включени IP адресите или имената, съхранени в домейна на компютрите на имащи достъп до уебсайта Потребители, URI адрес (Универсален идентификатор на ресурси), времето на заявката, използваният за препращане на заявката до сървъра метод, размерът на получения в отговор файл, цифровият код, показващ състоянието на дадения от сървъра отговор (добре, грешка и т.н.), както и други параметри, свързани с операционната система, структурата и условията на работа на компютъра на потребителя. Тези данни се използват единствено за получаване на анонимна статистическа информация за използването на уебсайта и за проверка на ефективната му работа и се изтриват незабавно след обработката. Данните могат да бъдат използвани за установяване на отговорности във връзка с нарушения, извършени при обработката на данните от уебсайта.

ЛИЧНИ ДАННИ

Ние може да събираме Вашите лични данни. Личните данни означават информация, чрез която може да бъдете персонално идентифицирани.

Обикновено това включва Вашето име, адрес, име на екрана, имейл адрес, телефонен номер и информация за кредитна карта. Ние събираме данни, предоставени от потребителите, само за да отговорим на повдигнатите въпроси и тези данни ще бъдат третирани в съответствие с тези правила и приложимите закони.

ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ДОБРОВОЛНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на лични данни от потребителя чрез предоставените на този уебсайт формуляри за регистрация предполага последващо използване на данните, предоставени от изпращача. Тези данни ще бъдат обработени от ПВМ с цел да се отговори на изискваната услуга и, в случай на съгласие от Ваша страна, изпращане на информационни и рекламни материали по електронната поща.

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА

ПВМ се ангажира да защитава личния живот на децата. Сайтът е проектиран и предназначен за лица над 16-годишна възраст. Ако сте на възраст над 16 години, но нямате навършени 18 години, Вие трябва да прегледате условията, посочени в настоящата политика за поверителност с Вашите родители или законови настойници, за да сте сигурни, че ги разбирате. Въпреки че не сме отговорни за определянето на възрастта на нашите потребители, ние можем да извършим необходимата проверка.

Ако сте на възраст под 16 години, не забравяйте, че Ви е необходимо разрешение/одобрение, за да използвате този уеб сайт от Вашите родители или законови настойници, които да се свържат с нас, като изпратят Вашите лични данни.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ

Вие решавате доброволно дали искате да ни предоставите Вашите лични данни. В някои случаи личните данни са необходими за изпълнение на определени функции. Сърфирайки в сайта, Вие може да бъдете помолени да предоставите Вашите лични данни, за да се регистрирате за участие в награди или конкурси, да получавате информация или електронна поща, да попълвате анкети или да правите коментар или запитване. В тези случаи, ПВМ използва изскачащ екран с информация за обработката на Вашите лични данни и за получаване на съгласие. Моля, уверете се, че ПВМ няма да събира никакви лични данни, освен ако не предоставите тази информация доброволно.

Вашите лични данни ще бъдат използвани от ПВМ за целите, за които са били събрани (напр. отговор на Ваше запитване, участие в състезание или изпращане на мостра). Те може да бъдат използвани от нас и за подобряване на нашите продукти и уебсайтове или да се свържем с Вас във връзка други продукти и услуги, които биха представлявали интерес за Вас (включително и такива, които можем да Ви предложим съвместно с други фирми). Може да ги споделим или предадем на други компании от групата Перфети Ван Мелле или на трети страни, които пряко подкрепят дейностите на ПВМ и разработването на уебсайтове.

Ние може да допълним информацията, която сте ни предоставили, с друга, притежавана от нас информация, или информация, която получаваме от трети страни. Правим това с маркетингова цел, за да осигурим по-целенасочени продукти и услуги, които да отговарят на Вашите нужди.

МЕТОДИ НА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Важно е да знаете, че личните данни се обработват в съответствие с приложимите Закони за защита на данните. Личните данни се обработват от ПВМ или персонал, пряко назначен от ПВМ за обработка на данни и само за времето, необходимо за постигане на конкретната цел, за която данните са били събрани и впоследствие обработени.

Осигуряват се специални процедури за сигурност, за да се предотврати риска от, случайно или не, унищожаване или загуба на данните, непозволен достъп до данните или операции по обработка на данни, които са незаконни или несъвместими с целите, за които данните са събрани. Съгласно действащото законодателство и в съответствие с основните международни стандарти, ПВМ предприе допълнителни мерки за сигурност, за да сведе до минимум рисковете по отношение на поверителността, целостта и наличността на събраните и обработени лични данни.

СПОДЕЛЯНЕ, КОМУНИКАЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Събраните данни могат да бъдат прехвърлени или съобщени на други компании от групата Перфети Ван Мелле и на трети страни, които пряко подкрепят дейностите на ПВМ и разработването на уебсайтове. Понякога ПВМ използва трети страни, които да обработват и анализират данните. Освен в посочените случаи, данните няма да бъдат разкрити или предоставени на други лица, освен ако това не е в съответствие с договорните и правни задължения или със съгласието на потребителите.

ПВМ и определената от нея трета страна, отговаряща за прехвърлянето и обработката на Вашите лични данни, вземат всички необходими мерки за защита на сигурността на личността.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

ПВМ уведомява потребителя, че тя/той има право да поиска достъп до, промяна или заличаване на неговите лични данни, или ограничаване или възражения за обработка, както и право на преносимост на данни или да оттегли даденото съгласие, като изпрати на ПВМ писмено съобщение до Перфети Ван Мелле, Република Чехия, град Прага, улица Томичкова 9, 14800, или на следния имейл адрес: pvmdpo@it.pvmgrp.com , на вниманието на служителя, отговарящ за защита на личните данни, като винаги трябва да се приложи копие от идентификационния документ или всеки друг доказателствен документ.

ПВМ си запазва правото да проверява по всяко време достоверността на предоставените от Участниците лични данни, както и възрастта и самоличността на победителите, преди да пристъпи към раздаване на наградите.

БИСКВИТКИ

„Бисквитките” са текстови файлове,които се записват на твърдия диск на Вашия компютър от сървър на уебстраници. Перфети Ван Мелле използва „бисквитки”, за да улесни използването на неговите Сайтове и да приспособи Сайта и неговите продукти към Вашите интереси и нужди. „Бисквитките” могат да се използват и за ускоряване на бъдещите Ви дейности в сайта. Например, сайтът може да разпознае, че вече сте предоставили личните си данни и не се нуждае от същата информация за втори път.

Също така, ние може да използваме „бисквитки”, за да събираме информация за Вашия компютър, като например Вашия IP адрес (номер на вашия компютър, когато сърфирате в интернет) или вида на интернет браузъра или операционната система, които използвате, за да ги свържем към Вашите лични данни. Всичко това е необходимо, за да Ви гарантираме, че нашите сайтове Ви предоставят своя най-добър уеб опит и че притежаваме ефективни информационни ресурси.

За съхранението на тези бисквитки Перфети Ван Мелле използва изскачащ екран с информация за „бисквитките” и чекбокс за получаване на съгласие. Вие можете също така да деактивирате „бисквитките” в настройките на браузъра си. Отказът от използването на „бисквитки” в сайта може да доведе до невъзможност да посетите определени зони на сайта или да получавате персонализирана информация, когато посещавате сайта.

GOOGLE ANALYTICS

Уебсайтовете могат да използват инструменти за интернет анализ, като Google analytics и/или Unica, за да проследяват взаимодействията Ви с даден сайт и да съхраняват информация, като например кога сте го посетили, дали сте го посетили преди това и кой сайт Ви е насочил към него. Статистическите данни от анализа на уебсайтове може да се използват за персонализиране на Вашия опит за използване на сайта, както и за оценка – анонимно или общо, на статистика за дейността на сайта. Използваме тази информация, за да оценим ефективността на нашето интернет присъствие и да съставим статистически отчети.

Когато използваме Google Analytics, ние може да споделим тази информация с Google, за да помогнем на Google да подобри своите продукти и услуги. Нито ние, нито Google (или упълномощена трета страна) ще използваме този инструмент за проследяване или събиране на Вашите лични данни или за свързване на Вашата лична информация с данни от Google Analytics.

PIXEL TAGS

Някои от посетените от Вас страници може също така да събират информация чрез използването на пикселни тагове (наричани още „clear gifs”), които могат да бъдат споделени с трети страни, пряко подкрепящи промоционалните дейности на ПВМ и разработването на уебсайтове. Например, информацията за използването на уебсайтове от посетителите на нашите уебсайтове може да бъде споделена с рекламна агенция на трета страна, за да се насочат по-добре рекламите на банери към сайтовете на ПВМ. Информацията, събрана чрез използването на тези пикселни маркери обаче не може персонално да се идентифицира, въпреки че може да бъде свързана с Вашите лични данни.

ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПВМ редовно проверява собствената си политика за неприкосновеност и надеждност на личния живот и, ако е необходимо, я преразглежда в съответствие с промените, въведени от Закона, организацията или поради напредъка на технологичното развитие. Всяка промяна на посочената политика ще бъде публикувана на тази страница.